Bestuur

De commissie bestaat momenteel uit:

Peter Beers:
voorzitter/contactpersoon

Dirk Kingma:
secretaris

Ad van Schendel:
penningmeester

Sita Molenaar:
beheer website

Kees de Jongh:
contacten dorpsbelang

Herman Ridderikhof
fotografie

Anita Mabesoone
archief

Hans Jonker
videoverslaglegging


vacature;
beheer huisvesting