Bestuur

De commissie bestaat momenteel uit:

Kees de Jongh
voorzitter/contactpersoon/beheer huisvesting/contacten Dorpsbelang 

Dirk Kingma
secretaris

Ad van Schendel
penningmeester

Marien Hanson
algemeen lid


Anita Mabesoone
archief

Pedro Stoffels
fotografie

Marjan Mol
beheer website / archief


Hans Jonker
videoverslaglegging