Bestuur

De commissie bestaat momenteel uit:

Kees de Jongh:
voorzitter/contactpersoon/beheer huisvesting/contacten Dorpsbelang 

Dirk Kingma:
secretaris

Ad van Schendel:
penningmeester

Anita Mabesoone
archief

Pedro Stoffels
fotografie

Marjan Mol:
beheer website / archief


Hans Jonker
videoverslaglegging