Gastlessen scholen

Als onderdeel van het Leader project in 2007, waar ook het vliegeniersmonument in Marknesse deel van uit maakte, zijn door Historisch Marknesse in Woord en Beeld de afgelopen jaren op diverse scholen gastlessen gegeven. In deze lessen worden de crashes van vliegtuigen in de Noordoostpolder behandeld. Met een PowerPointpresentatie wordt de leerlingen van groep 7 of 8 een beeld geschetst van het leven van de vliegeniers en de gevaren voor hen bij de luchtaanvallen op Duitsland.

Ter onderbreking is vliegtuigje vouwen tijdens een crashes best wel even leuk

Ook de risico’s voor de verzetsmensen, die vliegeniers na een crash verbergen en helpen te ontsnappen, worden verduidelijkt.


Van één van de vliegtuigen, die in de Noordoostpolder zijn neergestort, kunnen de leerlingen tijdens deze lessen zelf wat kleinere brokstukken bekijken en vasthouden.


Brokstuk van de geschutskoepel van de B-17 "Dinah Might" gecrasht aan de Vliegtuigweg

Vast onderdeel van de gastles is ook een kort, maar waar gebeurd, verhaal over de ontsnapping van de complete bemanning van het vliegtuig de "Paragon". Dit is een B-17 Vliegend fort dat bij Espel is neergestort. Dit verhaal begint direct na de crash in Espel en beschrijft de belevenissen van de 9-koppige bemanning op hun tocht door de Noordoostpolder. Bij deze vlucht worden ze geholpen door het verzet in de Noordoostpolder en Vollenhove. Een gastles over de vele crashes die in de Noordoostpolder hebben plaats gevonden kan een mooie aanvulling zijn op het lesprogramma rond de dodenherdenking en bevrijding.